×
×
For More Information please contact us. ( अधिक माहितीसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. ) :9322078592 between 10:00 am to 10:00 pm

English Speaking Course Through Marathi
मराठीतून इंग्रजी बोलण्याचा अभ्यासक्रमIncrease vocabulary, learn to build sentences, develop english thought process and
start to speak confidently in english language


शब्दसंग्रह वाढवा, वाक्य तयार करण्यास शिका, इंग्रजी विचारांची प्रक्रिया विकसित करा आणि
इंग्रजी भाषेत आत्मविश्वासाने बोलणे सुरू करा.

आपल्याला अस्खलित इंग्रजी बोलणे शिकायचे आहे का?

या कोर्समध्ये सामील व्हा आणि या कोर्स नंतर अस्खलित इंग्रजी बोलणे सुरू करा.
अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये
वैयक्तिक शिक्षण आणि मार्गदर्शन

हा अभ्यासक्रम वैयक्तिक शिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने तयार केला आहे. आम्ही आपल्या प्रगतीसाठी वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करतो.
लेखन कौशल्य
 • निबंध लेखन
 • भाषण लेखन
 • पत्र लेखन
 • अर्ज लेखन
 • ईमेल लेखन
 • कथा लेखन
वाचन कौशल्य

 • लेख
 • संभाषणे
 • बातमी
 • कथा

आपण हे वाचून आपले वाचन कौशल्य विकसित कराल.
ऐकण्याचे कौशल्य

 • ऑडिओ क्लिप
 • व्हिडिओ क्लिप


 • आपण हे ऐकून आणि पहात आपले ऐकण्याचे कौशल्य विकसित कराल.
विचारांची प्रक्रिया विकसित करणे

लेखन, वाचन आणि ऐकण्याची कौशल्ये विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही आपल्या विचार प्रक्रियेवर कार्य करू आणि या कौशल्यांच्या मदतीने आम्ही तुमच्यामध्ये इंग्रजी भाषेची विचार प्रक्रिया विकसित करू.
संभाषण कौशल्य
 • बोलून
 • भाषण करून
 • गट चर्चेद्वारे
यामध्ये फोनवर बोलून आपण आपले संभाषण कौशल्य विकसित कराल.

4000 पेक्षा जास्त इंग्रजी ते मराठी शब्दांची शब्दसंग्रह

ही शब्दसंग्रह शब्दांच्या श्रेणींमध्ये तसेच भिन्न भिन्न गटांमध्ये वर्गीकृत केली आहे, जसे क्रियाविशेषण, संज्ञा, क्रियापद, प्राणी, उपकरणे, फर्निचर, भावना, इ.
अभ्यास, सराव आणि चाचणी

आपण दररोज अभ्यास, सराव आणि विशिष्ट टप्प्यानंतर चाचणीद्वारे पुढे जाल.
अभ्यासक्रमचा कालावधी

6 महिने अभ्यासक्रम - 1 तास अभ्यास
अभ्यासक्रमाचा थोडक्यात आढावा
भाग - 1
विचार प्रक्रिया विकसित करणे

 • दररोजचा शब्दसंग्रह
 • वर्तमान काळातील वाक्ये तयार करणे
 • भविष्यकाळातील वाक्ये तयार करणे
 • भूतकाळातील वाक्य तयार करणे
 • विशेष वाक्य तयार करणे
 • लेखन कौशल्य, वाचन कौशल्य आणि ऐकण्याचे कौशल्य


भाग - 2
संभाषण कौशल्य विकसित करणे


 • एका व्यक्तीशी बोलणे
 • विशिष्ट विषयावर बोलणे
 • विशिष्ट मुद्यांवर भाषण करणे
 • गट चर्चा करणे
 • संभाषण करणेअभ्यासक्रमाचे दररोजचे स्वरूप
अभ्यास करणे


आपण दररोज वेबसाइट वरते लेख वाचून किंवा व्हिडिओ पाहून अभ्यास करायचा आहे.
शंकांचे निराकरण करणे


आपण दररोजचा अभ्यास करत असताना जर आपल्याला शंका निर्माण झाल्या तर आपण आम्हाला फोन करून विचारायचे. आम्ही आपल्या शंकांचे निराकरण करू.
सराव करणे


आपण दररोजचा अभ्यास केल्यानंतर, आपल्याला दररोजचा सराव करायचा आहे. सरावामध्ये जास्तित जास्त 30 ते 50 वाक्य असणार आहेत ते तुम्ही मराठी ते इंग्रजी आणि इंग्रजी ते मराठी भाषेत भाषांतर करायचे आहेत.
सराव निकाल आणि मार्गदर्शन


आपण दररोजचा सराव केल्यानंतर, आम्ही तो तपासतो आणि त्यानुसार आम्ही आपल्याला मार्गदर्शन करतो.स्वअध्ययन आणि सशुल्क अभ्यासक्रम
अ. क्र.वैशिष्ट्येस्वअध्ययनसशुल्क
इंग्रजी ते मराठी शब्दांची शब्दसंग्रह
अभ्यासाचे लेख आणि व्हिडिओ
सराव
लेखन कौशल्य
वाचन कौशल्य
ऐकण्याचे कौशल्य
वैयक्तिक शिक्षण आणि मार्गदर्शन
चाचणी आणि सराव निकाल
संभाषण कौशल्य
शुल्कसशुल्क अभ्यासक्रमाचे शुल्क
1500 रु. एक वेळचे शुल्क.आमच्याशी संपर्क साधा
चौकशीसाठी आम्हाला सकाळी 10:00 ते संध्याकाळी 10:00 दरम्यान 9322078592 वर कॉल करा.

किंवाचौकशीसाठी हा फॉर्म भरा